Oddny Miljeteig

Oddny Miljeteig, 60 år, sosionom, gift, tre vaksne born. Tillitsvald i ulike verv i Fellesorganisasjonen og LO fram til 2003, vart då 1.kandidat og seinare gruppeleiar for Bergen SVs bystyregruppe. Har fylgt SV i tjukt og tynt sidan 1978. Feminist og 6-timarsdags-entusiast. Hjartesaker: Kamp mot fattigdom og utstøyting,marginalisering og segregering det vere seg på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. I «mitt» Bergen døyr ingen åleine på sjukeheim, rusavhengige vert ikkje jaga av politiet og korleis barnevernsborna og menneske med utviklingshemming har det er målestaven på eit godt bysamfunn. I «mitt» Bergen pustar skuleborn frisk luft både inne og ute, og barnehageborn, omsorgstrengjande – og tilsette – er ikkje utsette for kommers og anbodstyranni. Eg brenn for landbruksbyen Bergen som kan gje langt meir kortreist og trygg mat – og sjølvsagt vil eg at Bergen skal erklæra seg som den nynorskhovudstaden byen faktisk er.
Oddny på nett: Facebook, e-post

Mikkel Grüner

Mikkel Grüner er 41 år gammel og jobber som produsent i et dataspillfirma. Han er dansk statsborger, men har bodd i Bergen siden 1989. Mikkel har sin politiske bakgrunn fra forskjellige aktivistmiljøer på den partiløse venstresiden, men har vært medlem av SV siden 2005. Han er spesielt opptatt av sosial rettferdighet, etnisk likestilling og en levende kulturpolitikk.
Mikkel på nett: Twitter, e-post

Hilde Boberg Andresen

Hilde, 21 år, gladfeminist, sosiologistudent ved UiB, barnehagevikar og leder av Hordaland Sosialistisk Ungdom. Hjertesak nr.1: bedre seksualundervisning som fokuserer på grenser, rett til å bestemme over egen kropp, og at kjærlighet er mer enn "gutt møter jente". Er interessert i fordeling av makt og ressurser. Mener at alle Bergens innbyggere uavhengig av kjønnsidentitet, seksualitet, bydel, bakgrunn, etnisitet, lønnstrinn, status, hva som helst, skal ha muligheten til å realisere seg selv - og selvfølgelig skal også dyr leve gode liv! Særlig opptatt av at barn og unge skal ha mer å si over egen hverdag, at det skal bli lettere å velge miljø- og dyrevennlig mat, å få bygget flere studentboliger sentralt i byen og at Bergen er pokker nødt til å ta seksuell trakassering, diskriminering og kamp mot voldtekt på alvor.
Hilde på nett: Twitter, e-post

Lillian Blom

Lillian Blom er 53 år, har for tiden permisjon fra sin stilling i Bergensskolen og jobber nå som sekretær for bystyregruppen til Bergen SV. Hun har vært medlem i SV siden 1990 og har hatt ulike verv for SV siden 1991: Arna bydelsstyre og videre varamedlem og fast medlem for SV til Bergen bystyre og Komite for miljø og byutvikling i perioden 2002- 2015. Sitter i styret til Robin Hood Huset. Er opptatt av miljø og byutviklingssaker, sosial rettferdighet og likestilling. Hjertesaker er en byutvikling som gir gode bomiljø for alle aldersgrupper og en luft å puste i.
Lillian på nett: e-post

Kerim Hestnes Nisancioglu

Kerim Hestnes Nisancioglu er 40 år gammel, utdannet fysiker og jobber som klimaforsker ved UiB. Han er født i Trondheim, er halvt Tyrkisk, har bodd i Bergen de siste 10 år, og er stolt far til 3 små bergensere. Kerim har lenge vært engasjert i politikk, og er spesielt opptatt av barnehage, skole, miljø og byutvikling. I den siste perioden har han høstet mye erfaring som Byluflistens vara til bystyret og komitte for miljø og byutvikling. Tilbake som medlem i Bergen SV ser han frem til å jobbe for at vi får gjennomslag for en ambisiøs og løsningsorientert rødgrønn politikk til beste for byen og miljøet.
Kerim på nett: Twitter, e-post

Andreas Madsen Berg

Andreas er 20 år og studerer administrasjon og organisasjons vitenskap ved Universitetet i Bergen. Ble aktiv i Bergen Sosialistisk Ungdom høsten 2011 og kom inn som nestleder i 2012 og leder i 2013 han sitter som leder fram til 07 februar i år. Utenom studiet jobber Andreas som pleieassistent ved Nykirkehjemmet og som frivillig kokk ved det akademiske Kvarter. Hjertesaker er ruspolitikk og en aktiv omfordelingspolitikk.
Andreas på nett: e-post