Barn som lever i fattigdom og rike menn som sutrer

Publisert: 2017-08-17 13:52
Del:

Denne uken var Stein Erik Hagen, en av Norges aller rikeste menn, igjen ute og klaget over skattenivået. Jeg bryr meg mindre om Hagen og mer om ungene som lever i fattige familier.

Vi går mot slutten av en regjeringsperiode hvor regjeringen med støtte fra Venstre og KrF har gitt milliarder av kroner i skattelette til landets rikeste. Kontrasten mellom mangemilliardærens sutring, og de vi ikke hører noe særlig om er grell.

Hvert tiende barn, 98 000 barn, lever i fattige familier i dag. Det er unger som ikke har spennende feriereiser å fortelle fra når skolen begynner, som ikke får delta på fritidsaktiviteter, fordi deltakeravgiften er for høy. Det blir stadig flere barn som vokser opp i fattigdom. Dette enkleste grepet for å redusere forskjellene, bekjempe fattigdom og gi unger en verdig barndom – er å øke barnetrygden.


Barnetrygden har ikke blitt økt i takt med lønns- og prisveksten de siste tjue årene. Kronebeløpet har faktisk vært uendret de siste 20 årene. Det vil i realiteten si at den er redusert.

Statistisk sentralbyrå slår fast at barnetrygden er en av de mest omfordelende støtteordningene vi har. Ved å øke barnetrygden for alle, og samtidig målrette ytterligere til flerbarnsfamilier og enslige forsørgere, vil færre barn vokse opp i fattigdom. For selv om barnetrygden ikke har blitt oppjustert på tjue år, er den fortsatt viktig for veldig mange.

Men hvorfor skal milliardærene og andre velståendes barn få barnetrygd vil mange spørre seg? SV mener barnetrygden skal være universell og ikke behovsprøves. De rikeste skal derimot betale prosentvis mer skatt, slik bruker vi skattesystemet til omfordeling. Det universelle ved barnetrygden, er det samme som at de med høyest inntekt også skal få gratis helsehjelp. I en godt fungerende velferdsstat skal alle betale skatt og at alle ta del i velferdsgodene. Alle skal få igjen for å betale skatt.

Vi kan gjøre noe for å sikre at færre barn vokser opp i fattigdom. Det handler om å prioritere rike menn som sutrer eller barn i fattige familier. Når valgdagen kommer – gi stemmen din til barn som lever i fattigdom!

Gina Barstad 2.kandidat for Hordaland SV