Jubilant 70 år (lørdag 23. januar)

Publisert: 2016-01-23 18:00
Del:

Ragnhild Hedemann, født feminist, bunnsolid og tydelig sosialist, lokal nei-dronning, en av bybanens mødre og tidligere kommunalråd for SV i Bergen, fyller 70 år i dag. Jubilanten ble med i SV allerede i stiftelsesåret 1975, og så seg aldri tilbake. Ragnhild representer nemlig de grunnholdningene som har sikret at SV ble dannet og fortsatt eksisterer. Tydelighet, grundighet, tålmodighet og radikalitet, i solidaritet med dem som trenger det mest, har alltid kjennetegnet Ragnhilds politiske arbeid. Hun er den uredde politiske gnuresteinen som hun mener at SV må være.

Gjennom hele sitt voksne liv har jubilanten hatt en rekke store og små verv både i og utenfor partipolitikken, og har blant annet engasjert seg både i Folkereisning mot krig, arbeidet mot apharteid og kvinnebevegelsen. Ragnhild engasjerte seg selvsagt på nei-siden i EU-spørsmålet. Under EU-kampen ledet hun Hordaland Nei til EU frem til valgseier i folkeavstemningen i 1994. Resultatet i Hordaland var blant de beste på landsbasis, og utgjorde et vesentlig bidrag til at nei-siden vant. Ragnhilds evne til å være en klar og tydelig, men samtidig samlende leder for en bred politisk front, ble helt avgjørende.

I 1995 ble Ragnhild valgt inn i bystyret for SV, og var heldigvis tøff nok til å ta på seg kommunalrådsjobben og gå til kamp mot mannsbastionen på rådhuset. Dette gjorde hun til tross for at hun ikke var blitt spurt på forhånd, og hun kastet seg ut i arbeidet på en fantastisk måte. Hun forble SVs førstedame i Bergen bystyre fram til 2003, og gikk deretter over til å bli ordinært bystyremedlem frem til 2007. Blant de største seirene for Ragnhild i bystyret, var etableringen av Ungdomshuset 1880 og vedtaket om bygging av bybanen. Hun er i tillegg blant pionerene i den langvarige protesten mot lokal luftforurensing i Bergen. For Ragnhild startet denne kampen for 20 år siden, og den er langt fra over.

Jubilantens politiske engasjement er fremdeles høyst levende. I dag er Ragnhild Hedemann styremedlem i Hordaland SV og varamedlem til kontrollutvalget i Bergen kommune. Bursdagen tilbringes sammen med gode partifeller på Bergen SVs årsmøte. Vi gratulerer hjertelig med dagen, og gleder oss til fortsettelsen!

Bergen SV