Kutt i hjemmehjelp og hjemmesykepleie

Publisert: 2015-11-27 11:00
Del:

– Arbeidspresset på hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere er allerede for høyt. Vi er bekymret for hva disse kuttene vil ha å si for livskvaliteten til sårbare og pleietrengende mennesker, sier Mikkel Grüner, fungerende gruppeleder for Bergen SV.

Byrådet kutter i tidsbruken til de pleietrengende i Bergen kommune. I en allerede presset hverdag er dette ikke bra for hverken de ansatte eller de pleietrengende. SV ønsker en tillitsreform i helsevesenet, med mindre detaljstyring og byråkrati, og mer valgfrihet til de eldre. Da kan eldre i samtale med de ansatte finne ut hva slags hjelp som er best, dag for dag. Dette koster ikke en krone, og har fungert godt i København. Man kan ikke telle og registere seg frem til god omsorg.