AP bør lytte til velgerne

Publisert: 2015-09-30 12:05
Del:

BA hever på lederplass (28.09) at SV "har spilt seg ut over sidelinjen" fordi vi ikke ønsker å sitte i byråd med Venstre. I samme leder fratar BA Ap ansvaret for selv å velge sine samarbeidspartnere. Det synes vi er pussig, all den tid det er Arbeiderpartiet som har valgt å søke byrådsmakt sammen med Venstre, heller enn med SV.

Bare så det er klart: SV har ikke sagt nei til forhandlinger med Ap og KrF. SV har takket nei til å sondere med Venstre, et parti som brukte hele valgkampen for å kjempe for fortsatt borgerlig styre av Bergen og advare mot de skrekkelige konsekvensene av et venstreside-styre i Bergen. AP hadde mange andre muligheter på menyen som ville gitt flertall; Rødt+SV+Ap+Senterpartiet, SV+AP+MDG, SV+AP+KRF. Det er AP som nå har valgt Venstre fremfor alle disse alternativene, og som må bære ansvaret for denne beslutningen.

SV ville ikke delta i felles sonderinger med Venstre om byrådssamarbeid. I sentrale spørsmål som arbeidsliv og privatisering ligger vi for langt fra hverandre, og det er vanskelig å se for seg at vi skal kunne komme til en fornuftig enighet. Det må både vi og Venstre være ærlige om. Venstre er et liberalistisk parti som har brakt FrP til regjeringsmakt, ønsket å gå lengre enn regjeringen i å svekke arbeidsmiljøloven, har blitt kåret av LO til det mest fagforeningsfiendtlige partiet på Stortinget, vil selge kommunens eierandeler i BKK, og har lovet sine velgere at SV ikke skal få noen politisk innflytelse i Bergen. Med Venstre i byrådskabalen forskyves det politiske tyngdepunktet mange skritt til høyre. SV kan derfor ikke være med på å gi Venstre byrådsmakt.

Om Ap, KrF og Venstre blir enige om å danne byråd, har AP valgt å la være å benytte seg av den historiske muligheten valgresultatet har gitt til å vende den politiske kursen i en ny retning. I valget avviste velgerne den borgerlige politikken og stemte på en både rødere og grønnere politikk. Ap tar ikke valgresultatet på alvor når de velger å forhandle med et Venstre som mistet oppslutning, fremfor et SV som gikk vesentlig frem. SV vil ha politisk gjennomslag, og dette er for oss en betingelse for å gå i byråd. Ap kan fremdeles velge å samarbeide med SV og fagbevegelsen om å stoppe og reversere privatiseringen i Bergen. Vi vil være med på å rydde opp i det økonomiske kaoset og få bergensskolen på rett kjøl. Vi vil ha ren luft og en by som tar ansvar i kampen mot klimaendringene. Og vi vil ta imot flere flyktninger og bekjempe fattigdom og økonomiske forskjeller. Vi vil jobbe konstruktivt for å få det til, og derfor er vi åpne for forhandlinger med Arbeiderpartiet og KrF, men ikke Venstre.

Det er opp til Ap å bestemme seg for om de vil legge politikken mot høyre, eller starte en virkelig opprydding og forandring i Bergen, med SV på laget.

Mikkel Grüner, Tina Åsgård, Gina Barstad (SVs forhandlingsutvalg), på trykk i BA 30 sep 2015