SV er garantisten for et politisk systemskifte

Publisert: 2015-08-26 09:00
Del:

Mikkel Grüner, 2. kandidat for Bergen SV

BT skriver på lederplass 19. august om mulige nye maktkonstellasjoner etter kommunevalget, under overskriften «Sentrum avgjør». Det spekuleres bl.a. i et samarbeid mellom Ap og KrF.

Samtidig melder BT at «SV har signalisert at partiet ikke vil ha byrådsmakt». Slik forholder det seg naturligvis ikke. Det vi har sagt er at vi ikke vil inngå et byrådssamarbeid for enhver pris. Det er en vesentlig forskjell på de to posisjonene.

At Ap ser ut til å ønske et samarbeid med KrF er en ærlig sak. Årsaken er dog ikke, som det hevdes, at SV har avvist samarbeid, men rett og slett at Ap er mer komfortable med å samarbeide mot sentrum. Harald Schjelderup har uttalt at «det finnes god politikk i skjæringspunktet mellom Ap og sentrum». Det må bety at Schjelderup mener den beste politikken ligger til høyre for sitt eget parti.

Vi deler ikke den optimismen. Vi frykter at et samarbeid mellom Ap og KrF vil føre til at den samme, gamle politikken videreføres med bare små, kosmetiske endringer.

Vår linje ligger fast: Vi er ikke opptatt av posisjoner, men ønsker et reelt systemskifte i Bergen. Vi er selvfølgelig forberedt på å ta det ansvaret velgerne gir oss, og vi er beredt til å styre byen, dersom vi får gjennomslag for kravene våre.

Kravene våre til et nytt styre vil bl.a. innebære full privatiseringsstans for deretter gradvis å ta tilbake tjenestene i kommunal regi, egne ansatte i hele, faste stillinger fremfor dyre vikarbyråer, bybane i åpen trasé langs Bryggen, åpne og gjennomsiktige politiske prosesser, en reversering av de usosiale kuttene i omsorgen, og større verdighet ved livets slutt.

Om vi får dette til handler ikke om hvorvidt SV kan støtte Ap i byråd. Tvert i mot handler det om at Ap må velge side. Ap må forstå den historiske muligheten for å forbedre måten denne byen styres. Valget står nå mellom mere av det samme, eller en ny retning for Bergen. Den sikreste måten å hindre at Ap velger samarbeid med KrF og sentrum, og at de gode intensjonene koker bort i suppen, er å stemme SV.

Opprinnelig publisert i BT 2015-08-26