Omsorg i eldreomsorg

Publisert: 2015-08-09 13:15
Del:

Gode helsetjenester er hjørnesteinen i velferdsstaten. Norge har råd til verdig behandling. Derfor vil SV styrke eldreomsorgen i Bergen.

Det er utrolig viktig for meg at min mormor blir tatt godt vare på når hun er på sykehjem eller får besøk av hjemmesykepleien. Det er viktig å legge til rette for at ansatte får muligheten til å bruke den tiden de trenger til å slå av en prat, drikke kaffe og vise omsorg. Heller enn stadig å måtte løpe videre til neste stopp. Flere faste ansatte på sykehjem og i hjemmehjelpen vil gi mer tid til omsorg for hver enkelt.

Mange eldre trenger plass på sykehjem, men terskelen er for høy. Vi må sikre gode tilbud i alle bydeler og flere faste stillinger. Alle som har behov for det må få sykehjemsplass, aldershjemplass eller omsorgsbolig. Vi vil at ingen må vente mer enn en måned på plass fra og med en lege har fastslått behovet. Inntil det målet er nådd må bystyret månedlig få rapport om ventelistene.

Politikerne kan ikke lukke øynene til at mennesker i Bergen venter på trygghet. Skal vi sikre god kvalitet på eldreomsorgen trenger de ansatte flere kollegaer og gode arbeidsvilkår. Det får vi gjennom offentlige og ideelle løsninger, ikke privatisering. Bergen SV vil at hver krone som puttes inn i eldreomsorgen skal brukes på eldreomsorg, ikke gå i lommene til private eiere. Derfor vil vi også avslutte kontrakter med alle kommersielle omsorgsselskap, og gradvis ta driften tilbake i kommunal regi.

En trygg alderdom er en rettighet, ikke et spekulasjonsobjekt.

Hilde Maria Boberg Andresen, tredjekandidat for Bergen SV. Opprinnelig publisert i BA, 9 august.