Grønne eller grå bydeler

Publisert: 2015-07-18 10:00
Del:

Filip Rygg skriver i BA tirsdag 7. juli at «det synes som om noen vil forbeholde en grønn og urban utvikling for dem som investerer i Bergen sentrum». Disse «noen» er tydeligvis de få av oss som gikk imot utbyggingsplanene til kjøpesenteret Lagunen i forrige bystyremøte. Rygg beskriver Lagunens utbyggingsplaner som en drøm: «Fra å være en asfaltjungel skal man få bykvaliteter. Allerede er bybanen på plass, og snart får vi byrom, parkområder, uteservering og nye butikker. I tillegg er det planlagt nye boliger, kino og kontorer.» Problemet med Ryggs beskrivelse, er at den nettopp kun er en vakker drøm, og langt fra virkeligheten i det som ble vedtatt.

I SV opplever vi at mange utbyggere har fått med seg hva som er gode «salgsargumenter» når de ønsker å få politisk gjennomslag for sine interesser. Derfor legger de inn fine ord om «fortetting», «pluss-hus» og «bykvaliteter» i sine planer. Laguneplanen er ikke noe unntak. Ingenting hadde gledet SV mer enn at vi kunne få til en fornuftig og grønn byutvikling av asfaltørkenene som kjøpesentrene i dag utgjør. Problemet er at Laguneplanen som flertallet vedtok mot noen få stemmer i bystyret (kun SV og Rødt), ikke garanterer noe annet enn enda mer kjøpesenter, enda flere parkeringsplasser og enda mer biltrafikk. Dette til tross for at planen er solgt inn med de kvaliteter som Rygg fremhever i sitt innlegg.

Første byggetrinn i den vedtatte Lagunen-planen, er å utvide arealet for handel og etablere flere tilhørende parkeringsplasser. Når dette er gjennomført, har vi ingen garanti for at resten av planen, med byrom, parker og boliger, noensinne vil bli bygget. Som tidligere byråd for byutvikling burde Filip Rygg være den første til å erkjenne dette. Bergen har allerede ca. 8000 ferdigregulerte, men ubygde, boliger på vent. Boligene ved Lagunen kan fort havne i samme kategori. Men da har jo Lagunen allerede fått utvidet sitt kjøpesenter uten at de trenger å bygge en eneste bolig eller en eneste park.

Det blir ikke grønne bydeler av slike planer som den Lagunen nylig fikk godkjent. Det eneste vi er garantert er nemlig at det blir mer grått. Og i SV er vi særlig skuffet over at såkalte «miljøpartier» i sentrum, som Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne, bidro til en gråere, og ikke en grønnere bydel da de ga sin tilslutning til Lagunen-utbyggingen.

Til høsten er det valg. Kanskje det er på sin plass med mer kapitalismekritikk i byutviklingspolitikken?

Tina Åsgård, bystyrerepresentant for SV