Blind konsensus

Publisert: 2015-05-21 09:44
Del:

Mikkel Grüner, Bergen SV

Høyres utenrikspolitiske talsperson Øyvind Halleraker beskriver i BT 13. mai det han opplever som «urovekkende signaler» fra bl.a. SV. Det som er urovekkende er nok heller at han bruker en argumentasjon som hører hjemme i Nord-Korea.

Kort oppsummert mener han at SV bidrar til å svekke en tenkt norsk konsensus ved å avvike fra de andre partiene i en rekke spørsmål: SV er skeptisk til kampflyprosjektet JSF. SV er skeptisk til norsk militær innsats i Irak. SV arbeider for et internasjonalt forbud mot kjernevåpen.

Alt dette stemmer, og kunne vært diskutert i dybden. Men i stedet for å gå inn i enkeltsakene argumenterer Halleraker for at alene det å avvike fra en nasjonal konsensus kan skade nasjonens strategiske interesser. Det er en sær og foreldet argumentasjon som hører hjemme i en annen tid, eller under et annet regime - f.eks. i Pyongyang.

Det stemmer at det etter krigen har vært enighet om norsk sikkerhetspolitikk, med ét tydelig unntak: SV har historisk vært alene om å ønske en kritisk tilnærming til NATO. Vårt syn er at små nasjoner ikke er tjent med å binde sin sikkerhetspolitikk til supermakter og regionale stormakters skiftende interesser. Vi ønsker en politikk som ikke krever blind lojalitet til hverken Washington, Moskva, eller for den saks skyld keiseren i Roma.

La oss heller diskutere sakene. Hvorfor ønsker f.eks. ikke Høyre å arbeide for et internasjonalt forbud mot kjernevåpen? Kjernevåpen er motbydelige og ubrukelige. De kan ikke brukes til å forsvare, og ikke til å erobre, de kan bare ødelegge og forgifte. At de overhodet eksisterer er et monument over supermaktenes irrasjonalitet.

Halleraker får ikke utviklet sin argumentasjon på dette punktet - han bruker knapt en setning på det - men om jeg forstår hans posisjon korrekt ønsker han gjerne å arbeide for nedrustning, men ikke forbud. Ikke så lenge kjernevåpen er del av NATOs strategiske arsenal.

Dette er det perfekte eksempelet på en politikk som er diktert av andre makters interesser. Halleraker har rett i at SVs lojalitet ligger et annet sted. Vår lojalitet er til våre barn og barnebarn - ikke til NATOs strategiske arsenal.

 

Mikkel  Grüner, andrekandidat Bergen SV Dette er en lengre versjon av innlegget som sto på trykk i BT 20. mai