RETTFERDIG, SOLIDARISK OG GRØNN BY

Publisert: 2015-05-06 13:59
Del:

RETTFERDIG, SOLIDARISK OG GRØNN BY

SV arbeider for et samfunn som fordeler ressursene rettferdig og på en miljøvennlig måte, for oss som lever her i dag og for kommende generasjoner. Den aller viktigste jobben er å sikre at menneskene i byen vår har et godt miljø å leve, arbeide og puste i. Det er avgjørende at alle har god tilgang på kommunale tjenester fra barnehage til sykehjem uten urimelige egenandeler. Bergen må også være en by som kan legge større byrder på de økonomisk velstående for at bergensere som trenger det skal få levelig økonomi og tiltak som gjør det mulig å leve gode liv. Vi vil skape en rettferdig by.

 

Valgprogram Bergen SV 2015-2019