Lufttiltakene Høyre ikke ønsker

Publisert: 2015-02-18 14:24
Del:

Høyre har i årevis pekt på staten når de ikke evner å beskytte bergenserne mot helsefarlig luft. Staten har ifølge dem ikke gitt Bergen nok verktøy i verktøykassen. Særlig har Høyre pekt på miljødifferensierte bompenger som en løsning staten ikke gir dem lov til å innføre.

5. februar behandlet energi- og miljøkomiteen på Stortinget forslag om økte fullmakter til kommunene i kampen mot farlig luft. SV fremmet forslag om å «gi kommunene hjemler til å innføre miljødifferensierte bompenger».  Høyre stemte imot.

Lokalt står det like dårlig til. I bystyret 26. januar stemte Høyre imot mange verktøy som Bergen har mulighet til å bruke. SV foreslo blant annet kollektivfelt og redusert fart på innfartsårene, færre p-plasser i sentrum, økt parkeringsgebyr for dieselbiler, tilrettelegging for elbil i reguleringsplaner og innføring av midlertidig lavutslippssone. Ingen av forslagene fikk Høyres støtte. De støttet ikke engang forslaget om at det skal være nulltoleranse mot luftkvalitet på rødt nivå.

SV synes at Høyre må bestemme seg for om det er folkehelsen eller retten til å forurense som er viktigst. Hvis svaret er folkehelsen, må Høyre slutte å skylde på staten over mangelfull verktøykasse før de har fylt den med verktøy som kommunen allerede kan ta i bruk. Og på Stortinget må de støtte forslag om å gi kommune verktøy som de selv har bedt om lokalt.

Tina Åsgård, SVs repr. i komite for miljø og byutvikling På trykk i BT tirsdag 17. febuar