Forslag til valgliste for Bergen SV

Publisert: 2015-01-20 13:06
Del:

Nominasjonskomiteen legger her fram sitt forslag til liste, til kommunevalget 2015. Mer informasjon om kandidatene vil komme etterhvert.

De seks første er forhåndskumulerte

Bergens SVs valgliste blir vedtatt på nominasjonsmøtet søndag 1. februar.

1. Oddny Irene Miljeteig

Oddny Miljeteig, 60 år, sosionom, gift, tre vaksne born. Tillitsvald i ulike verv i Fellesorganisasjonen og LO fram til 2003, vart då 1.kandidat og seinare gruppeleiar for Bergen SVs bystyregruppe. Har fylgt SV i tjukt og tynt sidan 1978. Feminist og 6-timarsdags-entusiast. Hjartesaker: Kamp mot fattigdom og utstøyting,marginalisering og segregering det vere seg på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. I «mitt» Bergen døyr ingen åleine på sjukeheim, rusavhengige vert ikkje jaga av politiet og korleis barnevernsborna  og menneske med utviklingshemming har det er målestaven på eit godt bysamfunn. I «mitt» Bergen pustar skuleborn frisk luft både inne og ute, og barnehageborn, omsorgstrengjande – og tilsette -  er ikkje utsette for kommers og  anbodstyranni. Eg brenn for landbruksbyen Bergen som kan gje langt meir kortreist og trygg mat  - og sjølvsagt vil eg at Bergen skal erklæra seg som den nynorskhovudstaden byen faktisk er.

2. Mikkel Grüner

Mikkel Grüner er 41 år gammel og jobber som produsent i et dataspillfirma. Han er dansk statsborger, men har bodd i Bergen siden 1989. Mikkel har sin politiske bakgrunn fra forskjellige aktivistmiljøer på den partiløse venstresiden, men har vært medlem av SV siden 2005. Han er spesielt opptatt av sosial rettferdighet, etnisk likestilling og en levende kulturpolitikk.

3. Hilde Boberg Andresen

Hilde er sosiologistudent ved UiB, barnehagevikar og instruktør i feministisk selvforsvar. Hun er interessert i fordeling av makt og ressurser. Som leder av Hordaland Sosialistisk Ungdom og mange år bak seg i ungdomsorganisasjonen er hun opptatt av at barn og unge skal få mer å si over sin egen hverdag. Hennes hjertesak er kamp mot voldtekt og seksuell trakassering.

4. Andreas Madsen Berg

Anders er 19 år og studerer administrasjon og organisasjons vitenskap ved Universitetet i Bergen. Ble aktiv i Bergen Sosialistisk Ungdom høsten 2011 og kom inn som nestleder i 2012 og leder i 2013 han sitter som leder fram til 07 februar i år. Utenom studiet jobber Anders som pleieassistent ved Nykirkehjemmet og som frivillig kokk ved det akademiske Kvarter. Hjertesaker er ruspolitikk og en aktiv omfordelingspolitikk.

5. Lillian Blom

Lillian Blom er 52 år, har for tiden permisjon fra sin stilling i Bergensskolen og jobber nå som sekretær for bystyregruppen til Bergen SV. Hun har vært medlem i SV siden 1990 og har hatt ulike verv for SV siden 1991: Arna bydelsstyre og videre varamedlem og fast medlem for SV til Bergen bystyre og Komite for miljø og byutvikling i perioden 2002- 2015. Sitter i styret til Robin Hood Huset. Er opptatt av miljø og byutviklingssaker, sosial rettferdighet og likestilling. Hjertesaker er en byutvikling som gir gode bomiljø for alle aldersgrupper og en luft å puste i.

6. Kerim Hestnes Nisancioglu

Kerim Hestnes Nisancioglu er 39 år gammel, utdannet fysiker og jobber som klimaforsker ved UiB. Han er født i Trondheim, er halvt Tyrkisk, har bodd i Bergen de siste 10 år, og er stolt far til 3 små bergensere. Kerim har lenge vært engasjert i politikk, og er spesielt opptatt av barnehage, skole, miljø og byutvikling. I den siste perioden har han høstet mye erfaring som Byluflistens vara til bystyret og komitte for miljø og byutvikling. Tilbake som medlem i Bergen SV ser han frem til å jobbe for at vi får gjennomslag for en ambisiøs og løsningsorientert rødgrønn politikk til beste for byen og miljøet.

7 Synnøve Fluge Møhlenpris
8 Joe Aseerwatham Årstad
9 Marianne Sæhle Eidsvågneset
10 Jarle Brattespe Danmarksplass
11 Vigdis Irene Vestvik Fana
12 Svein Charles Larsen Minde
13 Stine Strøm-Andresen Sandviken
14 Eskil Hustveit Bergenhus
15 Åse Simonsen Åsligrenda
16 Kristoffer Jul-Larsen Solheimsviken
17 Anne Sofie Lid Bergvall Bergenhus
18 Reber Roald Iversen Bergenhus
19 Shalina Alom Fana
20 Anders Parmann Fana
21 Mona Wika Haraldsen Eidsvågneset
22 Morten Heszlein-Lossius Minde
23 Ayla Tessem Laksevåg
24 Åge Christian Jacobsen Eidsvåg/Åsane
25 Sara Bell Fyllingsdalen
26 Harald Bilberg Bergen
27 Marthe Hammer Bønes
28 Ali Watti Årstad
29 Lise Rakner Klosteret
30 Yngve Seterås Bergenhus
31 Camilla Strøm-Andresen Sandviken
32 Samba Nije Fana
33 Marry-Anne Karlsen Møhlenpris
34 Audun Syltevik Bergenhus
35 Tone Elise Salomonsen Bergenhus
36 Tor Engevik Fyllingsdalen
37 Shahnaz Amin Haaq Åsane
38 Kuberan Thuranraja Åsane
39 Gry Elise Skjæveland Nordnes
40 Jorge Dahl Sandviken
41 Eva Melvær Langaas Sandviken
42 Lasse Kinden Endresen Bergen sentrum
43 Ulrikke Cesilie Amundsen Tranberg Fyllingsdalen
44 Terje Knutsen Gyldenpris
45 Grethe Kvist Sydneshaugen
46 Mustafa Hussain Solheimsviken
47 Pia Kristin Kalland Bergenhus
48 Knut Vikør Nesttun
49 Åse Ljones Årstad
50 Ole Helge Gundersen Ytrebygda
51 Ann Kristin Ramstrøm Laksevåg
52 Tom Skauge Bergenhus
53 Grethe Monsen Fylingsdalen
54 Steinar Nørstebø Bergenhus
55 Grethe Teigland Åsane
56 Henry Johannes Lie Arna
57 Mariann Fossum Møhlenpris
58 Tormod Dommersnes Bergenhus
59 Victoria Amalie Dahl Nesttun
60 Frode Aase Nilsen Bergenhus
61 Ragnhild Hedemann Flaktveit
62 Knut Remi Heimvik Indre Arna
63 Elisabeth Reehorst Olsvik
64 Jørgen Melve Laksevåg
65 Siri Fransson Bergen sentrum
66 Thor-Christian Schmidt Laksevåg
67 Solveig Moldrheim Årstad
68 Oddvar Skre Fana
69 Emina Kotlica Laksevåg
70 Jonatan Krzywinski Sydnes
71 Tina Åsgård Indre Sandviken
72 Hans Ebbing Fløen
73 Ågot Valle Bergenhus