Bybane til Fyllingsdalen

Publisert: 2014-06-06 09:41
Del:

Tiden er inne for å forberede bybane til Fyllingsdalen parallelt med arbeidet mot Åsane. Byrådets forslag til bybanelinje gjennom sentrum med innslag i området Kjøttbasaren er det beste tunnelalternativet for de kollektivreisende, men det påvirker våre kulturminner langt mer enn daglinjen langs Bryggen. Daglinjen blir også billigere. Dessverre har tunnellalternativet også den store svakheten at store boligområder på Fjellsiden nord nå får for dårlig tilgang til Bybanen. Ingen stopp er planlagt mellom Kjøttbasaren og Slakthustomten.

Respekten for Bryggen som verdensarvsted gjør at utgravingene rundt Kjøttbasaren vil ta tid. Om innslaget kommer på sørsiden av Kjøttbasaren vil det bli et hull i den flotte Vetrlidsallmenningen som bergenserne kommer til å angre på lenge. Tunnelinnslaget nord for Kjøttbasaren ved Finnegården er mulig å skjule noe mer, men der er anlegget så tett ved UNESCO-arven som det er mulig å komme. Med viktige arkeologiske utgravinger vil det ta tid å bygge vår viktige bybane som skal gi Åsanefolket et alternativ til kø og trafikkslum.

Omfattende gravearbeid er sannsynligvis også uansvarlig av hensyn til grunnvannstanden:«En tunnelportal og påhugg vil medføre at bybaneanlegget må gjennom nyere og eldre kulturlag, et mer permeabelt finsandlag under disse, og deretter inn i berggrunnen. Grunnvannsnivået ligger i kulturlagene. Ved en større lekkasje, vil den permeable finsanden føre til at influensområdet for grunnvannsenkning kan bli stort og påvirke grunnvannet i en radius på flere hundre meter omkring anlegget.» Fagrapporten om hydrogeologi (s.7).

Det hviler nå et stort politisk ansvar på de politikerne som lot seg rive med av motstanden mot linjealternativet langs Bryggen. Særlig gjelder dette dem som ubegrunnet hevdet at UNESCO ville trekke tilbake verdensarvstatusen.

Det hviler også et stort ansvar på partiene som hevdet at det ikke var godt nok å få Bryggen bilfri – den skulle bli helt trafikkfri for all fremtid. Vi venter i spenning på når de skal våge å fjerne hovedutfordringen for Bryggen idag – trafikkslummen fra 10 000 biler i døgnet. Dette spørsmålet blir mer og mer akutt når vi ser at flertallet i H, FrP og Ap ser ut til å forutsette at vi ikke kan legge bybane til Åsane uten å samtidig bygge kraftig ut vegkapasiteten gjennom sentrum. Stakkers beboere i Sandviken og på Danmarksplass som skal få enda flere biler gjennom Bergensdalen. Det er de kollektivreisende som nå må få bedre konkurransevilkår – på bekostning av bilen.

Tina Åsgård og Tom Skauge, SV

På trykk i BA 05. juni