Nei til reklameokkupasjonen

Publisert: 2014-06-03 10:57
Del:

 

 

Reklamen invaderer stadig flere områder av livene våre. Mange mener åpenbart at nok er nok, og har tatt i bruk de få virkemidler vi har for å beskytte oss mot stadig større forbrukspress og kommersialisering. De mange postkassene med klistremerker med reservasjon mot reklame sier sitt. Men de multinasjonale selskapene har alltid en løsning. Når stadig flere velger bort reklamen, skal vi tvinges til å utsettes for den likevel: i vårt felles offentlige rom. Der slipper ingen unna, enten vi vil eller ikke.

Byrådet i Bergen har nå støttet at reklamegigantene skal få lov til å okkupere Bergen by. Venstre har programfestet det samme. Åtte år etter at Bergen sa nei til reklame, åpner byrådet og Venstre for at byrommet skal reduseres til en gigantisk annonseplass. Her skal barn og unge utsettes for stadig mer kjøpepress og kroppspress. Her skal bare kommersielle ytringer få plass. Og her skal store markedsaktører få utsette vår vakre by for visuell forsøpling som vil gjøre oss stadig mer lik Oslo og de fleste andre byer.

SV vil at Bergen skal fortsette å være nokke for seg sjøl. Vi sier nei til reklamens inntog i alle deler av livet, nei til kommersialisering og ensretting av vårt felles offentlige rom og nei til mer kjøpe- og kroppshysteri. SV sier derimot ja til mangfold, ja til demokrati og ytringsfrihet og ja til frihet fra å bli invadert av uønsket reklame.

 

Tina Åsgård, SVs representant i komite for miljø og byutvikling På trykk i BA 1. juni