1. Oddny Miljeteig

Oddny Miljeteig, 60 år, sosionom, gift, tre vaksne born. Tillitsvald i ulike verv i Fellesorganisasjonen og LO fram til 2003, vart då 1.kandidat og seinare gruppeleiar for Bergen SVs bystyregruppe. Har fylgt SV i tjukt og tynt sidan 1978. Feminist og 6-timarsdags-entusiast. Hjartesaker: Kamp mot fattigdom og utstøyting,marginalisering og segregering det vere seg på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. I «mitt» Bergen døyr ingen åleine på sjukeheim, rusavhengige vert ikkje jaga av politiet og korleis barnevernsborna og menneske med utviklingshemming har det er målestaven på eit godt bysamfunn. I «mitt» Bergen pustar skuleborn frisk luft både inne og ute, og barnehageborn, omsorgstrengjande – og tilsette – er ikkje utsette for kommers og anbodstyranni. Eg brenn for landbruksbyen Bergen som kan gje langt meir kortreist og trygg mat – og sjølvsagt vil eg at Bergen skal erklæra seg som den nynorskhovudstaden byen faktisk er.
Oddny på nett: Facebook, e-post

2. Mikkel Grüner

Mikkel Grüner er 41 år gammel og jobber som produsent i et dataspillfirma. Han er dansk statsborger, men har bodd i Bergen siden 1989. Mikkel har sin politiske bakgrunn fra forskjellige aktivistmiljøer på den partiløse venstresiden, men har vært medlem av SV siden 2005. Han er spesielt opptatt av sosial rettferdighet, etnisk likestilling og en levende kulturpolitikk.
Mikkel på nett: Twitter, e-post

3. Hilde Boberg Andresen

Hilde, 21 år, gladfeminist, sosiologistudent ved UiB, barnehagevikar og leder av Hordaland Sosialistisk Ungdom. Hjertesak nr.1: bedre seksualundervisning som fokuserer på grenser, rett til å bestemme over egen kropp, og at kjærlighet er mer enn "gutt møter jente". Er interessert i fordeling av makt og ressurser. Mener at alle Bergens innbyggere uavhengig av kjønnsidentitet, seksualitet, bydel, bakgrunn, etnisitet, lønnstrinn, status, hva som helst, skal ha muligheten til å realisere seg selv - og selvfølgelig skal også dyr leve gode liv! Særlig opptatt av at barn og unge skal ha mer å si over egen hverdag, at det skal bli lettere å velge miljø- og dyrevennlig mat, å få bygget flere studentboliger sentralt i byen og at Bergen er pokker nødt til å ta seksuell trakassering, diskriminering og kamp mot voldtekt på alvor.
Hilde på nett: Twitter, e-post

4. Andreas Madsen Berg

Andreas er 20 år og studerer administrasjon og organisasjons vitenskap ved Universitetet i Bergen. Ble aktiv i Bergen Sosialistisk Ungdom høsten 2011 og kom inn som nestleder i 2012 og leder i 2013 han sitter som leder fram til 07 februar i år. Utenom studiet jobber Andreas som pleieassistent ved Nykirkehjemmet og som frivillig kokk ved det akademiske Kvarter. Hjertesaker er ruspolitikk og en aktiv omfordelingspolitikk.
Andreas på nett: e-post

5. Lillian Blom

Lillian Blom er 53 år, har for tiden permisjon fra sin stilling i Bergensskolen og jobber nå som sekretær for bystyregruppen til Bergen SV. Hun har vært medlem i SV siden 1990 og har hatt ulike verv for SV siden 1991: Arna bydelsstyre og videre varamedlem og fast medlem for SV til Bergen bystyre og Komite for miljø og byutvikling i perioden 2002- 2015. Sitter i styret til Robin Hood Huset. Er opptatt av miljø og byutviklingssaker, sosial rettferdighet og likestilling. Hjertesaker er en byutvikling som gir gode bomiljø for alle aldersgrupper og en luft å puste i.
Lillian på nett: e-post

6. Kerim Hestnes Nisancioglu

Kerim Hestnes Nisancioglu er 40 år gammel, utdannet fysiker og jobber som klimaforsker ved UiB. Han er født i Trondheim, er halvt Tyrkisk, har bodd i Bergen de siste 10 år, og er stolt far til 3 små bergensere. Kerim har lenge vært engasjert i politikk, og er spesielt opptatt av barnehage, skole, miljø og byutvikling. I den siste perioden har han høstet mye erfaring som Byluflistens vara til bystyret og komitte for miljø og byutvikling. Tilbake som medlem i Bergen SV ser han frem til å jobbe for at vi får gjennomslag for en ambisiøs og løsningsorientert rødgrønn politikk til beste for byen og miljøet.
Kerim på nett: Twitter, e-post

Hele lista

KandidatnummerNavnFødselsdato
1.Oddny Miljeteig05.10.1954
2.Mikkel Grüner31.08.1973
3.Hilde Maria Boberg Andresen11.02.1994
4.Andreas Madsen Berg17.06.1995
5.Lillian Blom06.08.1962
6.Kerim Hestnes Nisancioglu16.07.1975
7.Synnøve Fluge27.05.1971
8.Joe Aseerwatham28.10.1957
9.Marianne Sæhle21.01.1966
10.Jarle Brattespe28.12.1985
11.Vigdis Irene Vestvik29.12.1959
12.Svein Charles Larsen17.05.1967
13.Stine Willemo Strøm-Andresen05.01.1983
14.Eskild Hustvedt06.04.1988
15.Åse Simonsen04.09.1943
16.Kristoffer Jul-Larsen23.09.1981
17.Anne Sofie Lid Bergvall01.07.1992
18.Reber Roald Iversen29.03.1991
19.Shalina Alom07.07.1978
20.Anders Parmann19.05.1989
21.Mona Wika Haraldsen08.03.1984
22.Morten Heszlein-Lossius20.07.1977
23.Ayla Tessem20.09.1990
24.Åge Christian Jacobsen22.08.1944
25.Sara Bell22.06.1976
26.Harald Bilberg31.07.1954
27.Marthe Hammer06.08.1979
28.Ali Watti12.01.1985
29.Lise Rakner25.09.1963
30.Yngve Seterås02.04.1947
31.Camilla Constanse Strøm-Andresen24.02.1974
32.Samba Njie18.10.1954
33.Marry-Anne Karlsen21.03.1979
34.Johanne Vågland07.07.1990
35.Tone Elise Wærås Salomonsen20.09.1974
36.Tor Engvik28.12.1963
37.Shahnaz Amin Haaq02.01.1968
38.Kuberan Thuranraja24.08.1969
39.Gry Elise Skjæveland17.02.1968
40.Jorge Dahl11.03.1964
41.Eva Melvær Langaas09.05.1983
42.Lasse Kinden Endresen18.12.1989
43.Ulrikke Cesilie Amundsen Tranberg14.04.1980
44.Terje Knutsen17.10.1968
45.Grethe Kvist06.03.1960
46.Mustafa Hussain04.04.1975
47.Pia Kristin Malmedal Kalland12.04.1972
48.Knut Vikør10.06.1952
49.Åse Ljones18.09.1976
50.Ole Helge Gundersen17.04.1957
51.Ann Kristin Ramstrøm28.02.1975
52.Tom Skauge13.06.1956
53.Grete Monsen28.12.1956
54.Steinar Nørstebø25.10.1958
55.Grethe Teigland03.04.1952
56.Henry Johannes Lie02.06.1944
57.Mariann Fossum19.10.1968
58.Audun Syltevik15.08.1993
59.Ingse Møen26.08.1976
60.Frode Aase Nilsen22.09.1961
61.Ragnhild Hedemann23.01.1946
62.Knut Remi Heimvik24.01.1973
63.Elisabeth Reehorst10.08.1943
64.Jørgen Melve22.08.1972
65.Siri Fransson10.08.1967
66.Thor-Christian Schmidt28.11.1950
67.Solveig Moldrheim01.06.1973
68.Oddvar Skre11.03.1939
69.Ingeleiv Haugen28.01.1953
70.Jonatan Krzywinski04.03.1973
71.Tina Åsgård04.11.1976
72.Hans Ebbing01.08.1942
73.Ågot Valle26.05.1945