Hjertesaker - rettferdig, solidarisk og grønn by

I tre perioder har høyresiden styrt Bergen. De etterlater seg en by der det hersker krise og urettferdighet på mange områder.

Økonomien er i ferd med å kollapse, grenseverdier for luftforurensing overskrides hvert år, forfallet i skolebygg har eskalert og rundt 500 personer venter på kommunal bolig. Høyresiden har privatisert og konkurranseutsatt offentlig virksomhet til kommersielle aktører, og kommunale selskap er tappet for midler. Penger som kunne gått til velferd havner isteden i private lommer Imens presses kommunens ansatte til å løpe stadig fortere, på bekostning av kvaliteten. Bybanen mot Åsane har sporet av. Samtidig har høyresiden først feiret fjerning av eiendomsskatten, og så gjeninnført den på en måte som svir for en vanlig bergenser.

Bergen trenger ikke bare ny ledelse, Bergen trenger ny politikk. SV er garantisten for at et nytt styre i Bergen også betyr ny politisk kurs for byen vår.

Tema: